Mandala Bead Games - Home Page
Stichting Synthese Studio Logo
Stichting Synthese Studio

Alima Dans Web : Mystieke Dans.

Bekijk de Alima Dance Video : Yanur. Deze kandelaar dans ter ere van het innerlijke licht
is uitgevoerd bij de
opening van de ConstellArti Expositie in gallerie In den Halven Maan, op
5 November 2005 in Maastricht.

Silver Moon Dans
Yanur : Kandelaar Dans

Instituut voor Multidimensionele Integratie


Wervel Dans
Aarde
Water
Lucht
Vuur
Alchemie
Intro

Mandala Games
- Element masters
- Energy alchemy
- Services
- Performances
- Celebrations
- WWW games
 
DreamTime XP
Zero Gravity
- Mandala worlds
- Other worlds
 
Synthese Studio
- Alima dance
 
Digital Art Group
- Activities
Alima Dance Video : Yanur